Ådring

At ådre vil sige at male så det ligner træ.
Dette er en gammel teknik, som havde sit højdepunkt i slutningen af 1800 tallet. Allerede på den tid havde man håndværkere som mestrede det at ådre så det virkelig lignede det ægte træ til forveksling.
Disse tekniker bruger vi i dag i høj grad ved forskellige restaurerings opgaver.

Således blev mange møbler ådret i f.eks. mahogni, idet denne metode var langt billigere end at fremstille møbler af ædeltræ.

Efterhånden blev kvaliteten dog forringet, hvorfor denne fine gamle teknik til sidst helt forsvandt fra maleruddannelsen i slutningen af 1920’erne.

Der er dog stadig brug for, at nogen kan de gamle teknikker, b.la. til restaurering af møbler og inventar i vore kirker.

Se eksempler af vores arbejde med ådring i galleriet.